PHP UTF-8 Bozulan Türkçe Harfleri Düzeltme Fonksiyonu

PHP’de str_replace fonksiyonu ile dizi şeklinde tanımladığımız Türkçe harflerin özel karakterli hallerini yine dizi şeklinde tanımladığımız harflere dönüştürmesini gerçekleştireceğiz. Bazen curl ile veri çektiğimizde kaynakta tanımlı olan karakter seti nedeniyle veriler özel karakterli olarak gelebilir. Bu durumda aşağıdaki fonksiyonu kullanabilirsiniz.

function replace_tr($text) {
    $text = trim($text);
    $search = array('Ç','ç','Ğ','ğ','ı','İ','Ö','ö','Ş','ş','Ü','ü','â',' ');
    $replace = array('Ç','ç','Ğ','ğ','ı','İ','Ö','ö','Ş','ş','Ü','ü','a',' ');
    $new_text = str_replace($search,$replace,$text);
    return $new_text;
    } 

Fonksiyonu projenize dahil ettikten sonra;

$cevirilecekmetin='TÜRKÇE ÖZEL KARAKTERİ OLAN METİN';

echo replace_tr($cevirilecekmetin);

şeklinde kullanabilirsiniz.

Kazım Uslu

Kazım Uslu

PHP,MYSQL,CSS,JS,JQUERY yazılım dillerine hakim, Şu sıralar PYHTON ve LINUX üzerine araştırma geliştirme yapan, sunucu optimizasyonu ile uğraşan, boş zamanlarında Wordpress geliştirmeleri üzerine çalışmalar yapan yazılımcıyım. Yazılımı meslek olarak icra ediyorum. Alaylıyım, 11 senedir internet sektöründe çalışıyorum.

Bakmakta Fayda Var

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir