PHP ile Google Translate Kullanmak

Php’de bazen çok fazla ihtiyaç duyabileceğimiz Google translate çevirileri için çeviri classı paylaşıyorum. Bu classı projenize dahil edip, Google translate Api key elde ederek verdiğiniz Türkçe stringlerinizi dilediğiniz dile çevirebilir ve ekrana yazdırabilirsiniz.

Aşağıdaki kodları bir PHP sayfası oluşturun ve içerisine kaydedin. İsminide LanguageTranslator.php yazın.

<?php
class LanguageTranslator
{
// this is the API endpoint, as specified by Google
const ENDPOINT = 'https://www.googleapis.com/language/translate/v2';
 
// holder for you API key, specified when an instance is created
protected $_apiKey;
 
// constructor, accepts Google API key as its only argument
public function __construct($apiKey)
{
$this->_apiKey = $apiKey;
}
 
// translate the text/html in $data. Translates to the language
// in $target. Can optionally specify the source language
public function translate($data, $target, $source = '')
{
// this is the form data to be included with the request
$values = array(
'key'    => $this->_apiKey,
'target' => $target,
'q'      => $data
);
 
// only include the source data if it's been specified
if (strlen($source) > 0) {
$values['source'] = $source;
}
 
// turn the form data array into raw format so it can be used with cURL
$formData = http_build_query($values);
 
// create a connection to the API endpoint
$ch = curl_init(self::ENDPOINT);
 
// tell cURL to return the response rather than outputting it
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
 
// write the form data to the request in the post body
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $formData);
 
// include the header to make Google treat this post request as a get request
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array('X-HTTP-Method-Override: GET'));
 
// execute the HTTP request
$json = curl_exec($ch);
curl_close($ch);
 
// decode the response data
$data = json_decode($json, true);
 
// ensure the returned data is valid
if (!is_array($data) || !array_key_exists('data', $data)) {
throw new Exception('Unable to find data key');
}
 
// ensure the returned data is valid
if (!array_key_exists('translations', $data['data'])) {
throw new Exception('Unable to find translations key');
}
 
if (!is_array($data['data']['translations'])) {
throw new Exception('Expected array for translations');
}
 
// loop over the translations and return the first one.
// if you wanted to handle multiple translations in a single call
// you would need to modify how this returns data
foreach ($data['data']['translations'] as $translation) {
return $translation['translatedText'];
}
 
// assume failure since success would've returned just above
throw new Exception('Translation failed');
}
}
?>

Çeviri sınıfı hazır, şimdi çeviri işlemini nasıl gerçekleştireceğimiz görelim. ceviri.php dosyamızı oluşturalım ve class dosyamızla aynı dizine koyalım.

<?php
//Sınıfımızı çağıralım.
require_once('LanguageTranslator.php');
// Google Api Keyimiz 
$yourApiKey = '';

//Çevirisi yapılacak olan metini yazalım. 
$sourceData = 'Merhaba, Nasılsınız';
//Yazdığımız metinin dilini girelim
$source = 'tr';
// Çevrilecek dili girelim 
$target = 'en';
 // Sınıfımızı oluşturalım.
$translator = new LanguageTranslator($yourApiKey);
//Çeviriyi yaptıralım. 
$targetData = $translator->translate($sourceData, $source, $target);

// Çeviriyi Ekrana yazdıralım..
echo $targetData;
?>

Eğer çeviriyi TXT metin üzerinden yaptıralım diyorsanız;

<?php
//Sınıfımızı çağıralım.
require_once('LanguageTranslator.php');
 // Google Api Keyimiz 
$yourApiKey = '';
 
$sourceData = file_get_contents('metin.txt');
$source = 'tr';
 
$target = 'en';
 
$translator = new LanguageTranslator($yourApiKey);
 //Çeviriyi yaptıralım.
$targetData = $translator->translate($sourceData, $source, $target);

file_put_contents($targetData, 'ceviri.txt');
?>

oluşturduğumuz ceviri.php dosyasının bulunduğu dizine metin.txt içerisinde çevrilmesini istediğimiz metini girelim, ardından ceviri.php dosyamızı çalıştıralım. Hemen ardından ceviri.txt oluşacak ve bize girdiğimiz metinin İngilizcesini verecektir.

Kazım Uslu

Kazım Uslu

PHP,MYSQL,CSS,JS,JQUERY yazılım dillerine hakim, Şu sıralar PYHTON ve LINUX üzerine araştırma geliştirme yapan, sunucu optimizasyonu ile uğraşan, boş zamanlarında Wordpress geliştirmeleri üzerine çalışmalar yapan yazılımcıyım. Yazılımı meslek olarak icra ediyorum. Alaylıyım, 11 senedir internet sektöründe çalışıyorum.

Bakmakta Fayda Var

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir